Rodrigo Rata

Mistranscription revenge in the Irish Times.